Privacy | Contact | Sitemap
synagement® Charismamodell
Privacy

Adres Germany: Andreas Bornhäußer
Schloßstraße 68
12165 Berlin
Tfn: +49 (0) 30 844 17 377
Fax: +49 (0) 30 844 14 703
E-mail: ab@praesentainment.de
Adres Nederland: DE HOOP Entert®ainment
Richard de Hoop
Roermondseweg 26a
6004 AS Weert
Tfn: +31 (0)6-54256730
Fax: +31 (0)495-55513
E-mail: info@dehoopentertrainment.nl

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Andreas Bornhäußer

 

Privacy

Bij de Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment staat uw tevredenheid voorop. Daar hoort ook bij dat wij uw privacy graag beschermen. Wij beantwoorden hier graag de belangrijkste vragen als het gaat over privacy.

Welke informatie verzamelen wij? Wat doen we ermee?
Als u bij ons een online vragenlijst afneemt hebben wij uw achternaam, voorletters en uw e-mailadres nodig om de vragenlijst vrij te geven en u op de hoogte te houden van de status tijdens de doorloop. Mocht u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten d.m.v. een nieuwsbrief dan hebben wij deze gegevens ook nodig inclusief uw toestemming om nieuwsbrieven te mogen verzenden.

Hoe beschermen wij uw informatie?
Wij gebruiken de zogenoemde "Secure Socket Layer" (SSL) protocol. Dit protocol levert door middel van cryptografie en authenticatie een beveiligde verbinding met het internet.

Wat zijn "Cookies"?
"Cookies" maken het gemakkelijker om terug te komen op onze website. Zij worden door uw browser op de vasteschijf van uw computer gezet. Onze cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie zodat uw privacy gewaarborgd is.

Wat doen wij met uw gegevens en uw testgevens?
De Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen. Wij behouden ons het recht voor om analyses uit te voeren op onze database. Echter, daarbij zullen nooit individuele gegevens zichtbaar zijn.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

De website bevat links naar internetsites en/of informatiebronnen van andere organisaties en instellingen. De Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van de Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment omtrent het gebruik van de informatie op te volgen en het auteursrecht van de Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment op geen enkele wijze te schenden.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemeen gebruik. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van de Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.

Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u zomogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

De Präsentainment Group en de Hoop Entertrainment behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.