Privacy | Contact | Sitemap
De toelatingseisen

Door de autorisatie tot S.C.I.L. coach en trainer kunt u de deelnemers die u coacht en/of traint snel en blijvend effectief ondersteunen bij het:
 • verkrijgen van een helder begrip van alle factoren die een rol spelen in de manier waarop zij op anderen overkomen
 • bewust worden van de huidige interactie vaardigheden en de ontwikkelmogelijkheden
 • verbreden van hun effectrepertoire, dat zij hun individuele kwaliteiten voor anderen beter zichtbaar maken en op die manier bereiken wat ze willen.
Om gekwalificeerd en geautoriseerd te worden voor de S.C.I.L.-Strategie dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • persoonlijke uitstraling en overtuigingskracht (aan het begin van onze gesprekken vult u de S.C.I.L. online vragenlijst in. De kosten hiervan euro 98,- krijgt u terug wanneer we vervolgens voor elkaar kiezen en u aan het autorisatie proces deelneemt)
 • minstens drie jaar werkervaring als coach of trainer
 • referenties van de tot dusver succesvolle beroepspraktijk (bijv. in de vorm van concrete schriftelijke referenties of evaluaties ten aanzien van het effectief kunnen overbrengen van leer- en oefenstof)
 • (eventueel) lidmaatschap van een erkende branchevereniging voor trainers en/of coaches
U kunt de autorisatie als volgt bereiken:
 • U volgt een 2,5 daagse cursus tot geautoriseerde S.C.I.L. coach en trainer en kunt dit diagnostisch en trainingsinstrument vervolgens in de eigen coachingsprocessen en trainingen met succes toepassen.

 • In het kader van de 2,5 daagse training zullen de deelnemers:
  • met het model kennis maken en het leren begrijpen
  • duidelijkheid krijgen over de manier waarop ze zelf op anderen overkomen (via een test)
  • inzicht krijgen in de kwaliteit van de diagnostiek
  • het leren interpreteren en beoordelen van de testgegevens /documentatie
  • inzicht krijgen in de uiteenlopende handelingsadviezen
  • een heldere voorstelling ontwikkelen van hoe ze deze aanbevelingen en oefeningen integreren in hun eigen trainer/coach expertise en het als extra/aanvullend instrument kunnen gebruiken
  • gemotiveerd worden het model (vooral de diagnostiek en natuurlijk graag ook de diverse oefeningen) in het eigen werk in te zetten en te gebruiken.
De deelnamekosten voor deze 2,5 daagse kwalificering bedragen € 2.200 ,- exclusief btw en verblijfskosten.
Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.