Privacy | Contact | Sitemap
synagement® Charismamodell
Methode

Om een objectief effectprofiel vast te stellen (zonder intersubjectieve vervorming en projecties) werken we overwegend met cognitieve testen, dus vragenlijsten. De testpersoon dient de lijst zelf in te vullen.

Het zelfbeeld dat op grond van de ingevulde vragenlijst ontstaat zegt veel meer dan de individuele beelden van derden ooit zouden kunnen. Als een persoon nadenkt over de manier hoe hij op anderen overkomt vloeit, in die beschouwing de som van alle evaluaties die anderen op uw manier van overkomen gegeven hebben, samen.

Om uw effectprofiel te controleren en een nog grotere zekerheid te krijgen over het ontstane effectprofiel hebben de testpersonen aanvullend de mogelijkheid hun zelfbeeld met een minimum aantal beelden van derden te vergelijken. De ongeveer 1900 tot dusver geanalyseerde vergelijkingen tussen zelfbeelden en beelden van derden hebben uitgewezen dat de som van de beelden van derden nagenoeg overeenstemt met het zelfbeeld.

Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.