Privacy | Contact | Sitemap
synagement® Charismamodell
Toepassing

De uitkomsten van een S.C.I.L.-profiel zijn te gebruiken als hulpmiddel bij:
 • het ontwikkelen van persoonlijke interactievaardigheden,
 • personeelswerving en planning van personeelsinzet,
 • de ontwikkeling van de interactievaardigheden van leidinggevenden, verkooppersoneel, trainers, coaches en iedereen die regelmatig voor groepen spreekt.

De vragenlijst is reeds 40.000 maal ingezet, steeds verder ontwikkeld en geeft een een zo groot mogelijk objectief beeld van de werkelijkheid weer.

Het S.C.I.L. Profiel maakt onderdeel uit van de S.C.I.L. Strategie. Deze strategie bestaat uit de volgende stappen:

 • Invullen van de S.C.I.L.- online vragen lijst
 • De uitkomsten van deze vragenlijst geven u een helder zelfbeeld dat leidt tot zelfinzicht.
 • Vanuit deze inzichten beslist u welke interactie vaardigheden u gaat ontwikkelen. Dit vanuit zelfbewustzijn.
 • U gaat zelfstandig of met een geautoriseerde S.C.I.L. coach of trainer aan de slag met praktische oefeningen. Dit leidt tot zelfontwikkeling.
 • U zet uw verbeterde interactie vaardigheden om in de praktijk. Dit leidt er toe dat u bereikt wat u wil!
De oefeningen die we voor de S.C.I.L. Strategie hebben ontwikkeld, hebben het effect dat:
 • verkoopmedewerkers hun gehele effectrepertoire kunnen inzetten en zo succesvoller zijn
 • leidinggevenden hun individuele effectrepertoire zo verbreden dat ze hun medewerkers en collega’s gemakkelijker en blijvender voor zich en hun beslissingen winnen
 • personen heel gemakkelijk het enthousiasme overdragen en effect bereiken dat ze graag willen bereiken
 • trainers en coaches hun cliŽnten en deelnemers op zodanige wijze kunnen ondersteunen bij de verbetering van hun persoonlijke manier van overkomen, dat er snel wat verandert en blijvend veel meer bereikt wordt.
Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.