Privacy | Contact | Sitemap
synagement® Charismamodell
Wetenschappelijke Ervaring

In het kader van wetenschappelijk onderzoek werden in totaal vier clusters ontdekt die beschrijven hoe mensen op anderen overkomen:
  • Sensus (= mensen die vanuit gevoel een relatie willen creëren)
  • Corpus (= mensen die vooral fysiek communiceren en contact leggen)
  • Intellektus (= mensen die vooral rationeel zijn)
  • Lingua (= mensen die zeer taalvaardig zijn)
Ieder cluster is op zijn beurt onderverdeeld in vier effectfactoren.

In de afgelopen vijftien jaren zijn circa 35.000 personen onderzocht. Tot nu toe kwam er enkel en alleen een combinatie van clusters voor. Er zijn dus geen mensen die maar 1 cluster ontwikkeld hebben. Ieder mens ontwikkelt in de loop van zijn leven een individueel effectprofiel (net zoals een vingerafdruk), dat een unieke samenstelling is van de 4 effectclusters en 16 effectfactoren.

Dit profiel stelt een persoon in staat - afhankelijk van de situatie, hoe hij/ zij zich voelt en degene die tegenover hem/haar staat - om met andere mensen te communiceren.

Het individuele profiel staat echter – in tegenstelling tot een vingerafdruk – niet in één keer, noch definitief vast. Het is in feite uw hele leven te veranderen. Zoals men een taal kan leren of een instrument kan leren bespelen, kan ook actief gewerkt worden aan het persoonlijke interactie profiel van een mens. (Passief vindt dat toch al voortdurend plaats. Want iedere ontmoeting met een ander en het effect van die persoon op uzelf laten sporen achter op hoe uzelf overkomt).

Omdat u gekozen hebt voor de S.C.I.L.-Strategie, zult u in de toekomst personen sneller kunnen inschatten en deze in hun geheel (net als de kameleon) kunnen waarnemen. En omdat u zelf al uw eigen S.C.I.L.-effectprofiel hebt laten bepalen, zult u uw ontmoetingen met anderen al snel aangenamer en succesvoller vorm kunnen geven.

Kennis van de sterkte en zwakte van hoe u op anderen overkomt maakt namelijk een bewuste toepassing van uw sterke kanten mogelijk, maar ook de gerichte training van alle factoren waar u op dit moment minder sterk in bent. En het laatste is bijzonder belangrijk. Want iemand die sterk ontwikkeld is op alle clusters en factoren, beschikt in iedere situatie over een grote interactievaardigheid. Die kan spelenderwijs omgaan met de indruk die hij/zij op een ander wil maken en die indruk bij iedere gelegenheid of tegenover iedere persoon aanpassen en daarbij toch zichzelf blijven.

Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.