Privacy | Contact | Sitemap
synagement® Charismamodell
Historie

Andreas Bornhäußer, internationaal expert voor persoonlijke effectiviteit, mediacoach en presentatietrainer is begin jaren tachtig begonnen de volgende vragen preciezer te onderzoeken:
  1. welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van interactieve processen in het intermenselijke contact en
  2. in hoeverre zijn deze invloedsfactoren te sturen?

Uit observaties in het kader van Bornhäußers praktische werkzaamheden, intensieve uitwisseling met collega‘s, talloze gesprekken en discussies met neurologen, sociologen, psychologen en communicatiewetenschappers en een wetenschappelijke verhandeling (actueel met de leerstoel voor communicatiewetenschappen van Prof. Dr. Jo Reichertz aan Universiteit Duisburg-Essen) is een model gegroeid onder de naam S.C.I.L.-Strategie.

Dit model is uitstekend geschikt als hulpmiddel om uw persoonlijke interactievaardigheden in kaart te brengen via het S.C.I.L.-profiel en om u gerichte oefeningen aan te bieden om uw interactievaardigheden verder te ontwikkelen. Het is alsof u dirigent van uw eigen orkest bent. Met het S.C.I.L.-profiel krijgt u inzicht welke instrumenten u goed beheerst en welke instrumenten u vaker kunt inzetten. We gaan samen met u werken aan het uitbreiden van uw repertoire en het oefenen op al uw instrumenten. Het uiteindelijke doel is dat u uw boodschap zo weet te dirigeren dat het als muziek in de oren van uw publiek klinkt!

Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.