Privacy | Contact | Sitemap
synagement® Charismamodell
Project ‘Charisma‘ – Individuele coaching voor de verbreding van het persoonlijke effectrepertoire

De toplaag van een financiële dienstverlener (17 managers en 3 leden van de raad van bestuur) begon begin 2007 een eenjarig coaching programma met het onderwerp ‘Hoe kom ik op anderen over‘. Het doel ervan: ieder leert hoe hij op anderen overkomt en optimaliseert dat.

Het gaat bij deze speciale coaching niet om het thema persoonlijkheid. Want het effect op anderen en persoonlijkheid overlappen elkaar niet altijd. Iemand die in zijn werk heel gestructureerd is en een goed inleveingsvermogen heeft, wat persoonlijkheidstests ook bevestigen, kan in contact met anderen een volstrekt ongestructureerde en weinig meevoelende indruk achterlaten. En personen die naar buiten toe heel gestructureerd overkomen, kunnen vanuit hun persoonlijkheid tamelijk chaotisch en alleszins creatief zijn.

Nu mag men de persoonlijkheid van een mens fundamenteel meer gewicht toekennen. Maar het is hoe een persoon overkomt op anderen, wat tot resultaten leidt, of net niet. In dit coachingsprogramma gaat het er bewust niet om hoe iemand is, maar hoe hij op iemand overkomt, of hij anderen voor zijn eigen zaak of doel kan winnen.

En daar begint het voor ondernemers spannend en relevant te worden. Want leidinggevenden die zowel op het zakelijke/vaktechnische als op het persoonlijke vlak veel te bieden hebben, maar hun totale effectpotentieel niet gebruiken, gebruiken ook de beschikbare leidinggevende capaciteiten niet.

De opeenvolgende coachingsfasen

Het begint met een inleidende bijeenkomst, het proces wordt uitgelegd en alle cliënten/deelnemers vullen op de gereedstaande computers de S.C.I.L. online vragenlijst in om te analyseren op welke gebieden ze sterk of zwak overkomen.

De volgende dag zijn alle profieldiagrammen klaar. Hierop is uit te lezen: de vier effectvelden –emotionaliteit/inlevingsvermogen, lichaamstaal, logische structuur, verbale uitdrukkingsvaardigheid//stem (inclusief de 16 aparte factoren). De dag begint met een korte inleiding op het effectmodel.

Iedere deelnemer krijgt vervolgens in één-op-één coaching zijn persoonlijk effectdiagram en op zijn effectrepertoire toegespitste handelingsadviezen. Deze worden genoteerd. De gesprekken nemen ongeveer één uur in beslag per gecoachte deelnemer.

Ongeveer drie maanden later beginnen de individuele coachingtrajecten, steeds een halve dag per cliënt/deelnemer. Oftewel gericht op hoe men in één-op-één gesprekken overkomt of hoe men in interactieve processen in groepen overkomt.

Na nog eens drie maanden worden de deelnemers begeleid bij de vormgeving van uiteenlopende interactieve activiteiten. Gevolgd door korte evaluaties. Alles wordt schriftelijk vastgelegd.

Circa 1 maand na deze fase volgt de tweede ronde van de individuele coaching, telkens een halve dag.

1 maand later vindt de afsluitende bijeenkomst plaats. Tijdens deze gehele fase kunnen de deelnemers beschikken over een telefonische coaching hotline en e-mail support.

En hoe werkt het?

De deelnemers blijven vooral een ding: zichzelf!

Echter, ze brengen hun persoonlijke stijl veel sterker tot uitdrukking, ze zijn continu bezig hun individuele effectrepertoire te verbreden. Ze komen in steeds meer situaties en bij steeds meer personen over op een manier die ze ook beogen. Op die manier benadert eenieder die bijzondere buitengewone uitstraling, die we ook wel charisma noemen.

Charisma kun je op die manier trainen. Want personen die charismatisch overkomen, beschikken over een sterke profilering op de vier bestudeerde velden.

Maak nu de S.C.I.L. vragenlijst en ontvang voor maar EUR 98,- uw persoonlijke SCIL-interactie profiel inclusief de uitgebreide documentatie.